INFOLINIA: 587 746 232

Senior,Couple,Relaxing,By,The,Sea,On,Sunny,Day

Pomagamy seniorom zachować jak najdłuższą aktywność

Senior,Couple,Relaxing,By,The,Sea,On,Sunny,Day

Wspieramy rozwój i edukację dzieci

Cooperation,Environment,Charity,Concept.,Nature,Support,volunteer,People,,Social.,Professional,Corporate

Jesteśmy miejscem współpracy i przestrzenią rozwoju

Cooperation,Environment,Charity,Concept.,Nature,Support,volunteer,People,,Social.,Professional,Corporate

Zapewniamy rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo rodziny

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

O FUNDACJI

ludzie

Nasze wartości

Fundacja zapewnia wsparcie dla rodziny w różnych obszarach jej funkcjonowania,
ze szczególnym uwzględnieniem propagowania innowacyjnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu. Jesteśmy miejscem współpracy i przestrzenią rozwoju dla wszystkich osób, dla których ważne jest bezpieczeństwo, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Poprzez naszą działalność chcemy dbać o dobrostan naszych podopiecznych oraz chronić ich przed różnymi zagrożeniami.

Zespół

Fundację tworzą ludzie, którzy dostrzegając zagrożenia i problemy, z jakimi spotyka się współczesna rodzina, postanowili wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, aby ją wspierać. Stanowimy zespół specjalistów z różnych dziedzin życia i nauki, będących do dyspozycji naszych podopiecznych. Nasz zespół tworzą wolontariusze, których pomoc i zaangażowanie jest dla nas bezcenne. Razem pracujemy na sukces realizowanych projektów.

Wspieramy dzieci

Zapewniamy wsparcie dla dzieci i młodzieży, które obejmujemy naszymi programami prewencyjnymi organizowanymi we współpracy m.in. z placówkami przedszkolnymi i szkolnymi. Nasze działania ukierunkowane na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci , co wpływa korzystnie na ich rozwój, a także na umiejętność pokonywania problemów w życiu dorosłym.

Wspieramy seniorów

Dzięki naszym działaniom wspieramy osoby starsze w jak najdłuższym zachowaniu wysokiej jakości i radości życia, co w efekcie wpływa na ich bezpieczeństwo. Poprzez programy aktywacji intelektualnej i fizycznej przeciwdziałamy samotności i ryzyku wyklczenia społecznego seniorów. Pomagamy w różnych dziedzinach życia m.in. w kwestiach socjalnych, prawnych, w organizacji leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego.

Wspieramy dorosłych

Pomagamy osobom dorosłym w jak najdłuższym utrzymaniu się w pełnym zdrowiu fizycznym i psychicznym poprzez programy prewencyjne oranizowane we współpracy m.in. z pracodawcami. Naszym celem jest przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i różnym formom depresji, co ma negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny.

Wspieramy rodziny i opiekunów

Poprzez nasze kompleksowe programy prewencyjne w praktyce pomagamy całym rodzinom w rozwoju obszarów odpowiedzialności za bliskich. Zapewniamy dostęp do rozwiązań podwyższających ogólny poziom bezpieczeństwa całej rodziny w różnych aspektach jej funkcjonowania. Nasza pomoc dostępna jest również dla osób sprawujących indywidualną opiekę nad dziećmi i seniorami.

24h Centrum Pomocy

Wszystkie działania pomocowe są koordynowane przez całodobowe Centrum Pomocy, w którym pod jednym numerem kontaktowym 587 746 232 dyżurują eksperci i opiekunowie Fundacji. Dzięki temu rozwiązaniu nasi podopieczni mają zapewniony szybki kontakt z Fundacją i w prosty sposób mogą uzyskać dostęp do świadczeń objętych programem pomocy. Indywidualny opiekun jest w stałym kontakcie z podopiecznym na każdym etapie organizacji wszystkich działań pomocowych. Centrum Pomocy korzysta z nowoczesnej infrastruktury informatycznej spełniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Programy indywidualne

Naszym celem jest propagowanie stałych programów prewencyjnych i pomocowych dla jak najszerszej grupy osób, które realizujemy równolegle z działaniami w pozyskiwaniu jednorazowego finansowania dla podopiecznych  np. na kontynuację leczenia szpitalnego i rehabilitacyjnego, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Naszą pomoc kierujemy do wszystkich osób, które wymagają wsparcia w zakresie zwiększenie poziomu ich bezpieczeństwa. Beneficjentami naszych programów są dzieci w okresie edukacji przedszkolnej i szkolnej, osoby czynne zawodowo, a także osoby na rencie lub emeryturze. Wspieramy wszystkich w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w tym osoby zmagające się z chorobami przewlekłymi i różnym stopniem niepełnosprawności.

 

Programy dla firm i instytucji

We współpracy z pracodawcami finansujemy programy edukacyjne i akcje profilaktyczne dla pracowników. Nasi specjaliści są do dyspozycji pracodawców w zakresie doradztwa mającego na celu regularne podnoszenie poziomu standardu bezpieczeństwa pracowników i pracodawcy. Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa i opracowujemy plany przeciwdziałania zagrożeniom na terenie firmy.

Programy edukacyjne i kulturalne

Proponujemy szereg działań propagujących bezpieczeństwo rodziny współpracując z przedszkolami, szkołami podstawowymi, ponadpodstawowymi i uczelniami. Współpracujemy ze środowiskiem artystycznym łącząc wydarzenia teatralne, filmowe i muzyczne z szeroko pojętymi działaniami edukacyjnymi i pomocowymi.

Projekty społeczne

Fundacja wspiera finansowo projekty społeczne podnoszące poziom bezpieczeństwa naszych podopiecznych. Uruchamiamy nowe projekty, które finansujemy samodzielnie lub przystępujemy do już istniejących inicjatyw społecznych w ramach współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. Monitorujemy projekty rządowe i samorządowe, wchodzące w zakres przedmiotowy celów statutowych Fundacji w celu ich wykorzystania.

Dane rejestrowe

pict dane rejestr

Dokumenty

pict dokumenty

RODO

pict rodo

Dane rejestrowe

Fundacja Centrum Bezpiecznej Rodziny
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

NIP 5842828127

REGON 523908772

Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0001007794.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

kontakt@fcbr.org.pl

tel. 587 746 232

AKTUALNOŚCI / AUDYCJE

Copyright 2023 • Fundacja Centrum Bezpiecznej Rodziny• All rights reserved