INFOLINIA: 587 746 232

Senior,Couple,Relaxing,By,The,Sea,On,Sunny,Day

Pomagamy seniorom zachować jak najdłuższą aktywność

Senior,Couple,Relaxing,By,The,Sea,On,Sunny,Day

Wspieramy rozwój i edukację dzieci

Cooperation,Environment,Charity,Concept.,Nature,Support,volunteer,People,,Social.,Professional,Corporate

Jesteśmy miejscem współpracy i przestrzenią rozwoju

Cooperation,Environment,Charity,Concept.,Nature,Support,volunteer,People,,Social.,Professional,Corporate

Zapewniamy rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo rodziny

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Regulamin serwisu internetowego

Data publikacji: 01-02-2023


§1
Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.fundacjacbr.org.pl, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację Centrum Bezpiecznej Rodziny z siedzibą:
  Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem
  KRS 0001007794, NIP 5842828127, REGON 523908772, zwaną dalej „Fundacją”.

 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”  określa warunki korzystania z Serwisu.

 3. Celem Serwisu jest:

 • prezentacja informacji o działalności Fundacji;

 • prezentacja informacji o dostępnych programach pomocowych realizowanych przez Fundację;

 • umożliwienie kontaktu z Fundacją za pośrednictwem formularza kontaktowego;

 • możliwość wsparcia finansowego Fundacji;

 • umożliwienie logowania do Portalu Beneficjenta;

§2
Portal Beneficjenta

 1. Serwis umożliwia logowanie podopiecznego Fundacji, zwanego dalej „Użytkownikiem” do Portalu Beneficjenta, zwanego dalej „Portalem”.

 2. Użytkownikiem Portalu jest osoba, na rzecz której Fundacja założyła indywidualne konto internetowe, po wcześniejszym podpisaniu przez podopiecznego Porozumienia i Regulaminu.

 3. Logowanie do Portalu przez Użytkownika odbywa się za pośrednictwem strony internetowej
  pod adresem fcbr.org.pl.

 4. Użytkownik  w celu zalogowania do Portalu otrzymuje login oraz hasło, które może zostać przez niego zmienione.

 5. Logowanie do Portalu umożliwia sprawdzenie aktualnego zakresu programu pomocowego, którym jest objęty podopieczny Fundacji, a także umożliwia dostęp do aktualnych dokumentów oraz informacji
  o w zakresie działań pomocowych dla podopiecznego Fundacji, jak również umożliwia kontakt z Fundacją oraz zawiera informacje o aktualnych działaniach prowadzonych przez Fundację.

§3
Darowizny za pośrednictwem Tpay

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej, jak również wsparcia wybranego podopiecznego Fundacji.

 2. Płatności obsługiwane są przez Krajowego Integratora Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
  ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000412357, numer NIP: 777-306-15-79, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy
  5.494. 980,00 PLN – wpłacony w całości, prowadząca działalność pod adresem strony internetowej: www.tpay.com („Tpay”).

 3. Wszelkie płatności obsługiwane przez Tpay wyrażone są w PLN.

 4. W ramach płatności Tpay można dokonać płatności korzystając z następujących metod: przelew elektroniczny, przelew tradycyjny, płatność kartą płatniczą: Visa, Mastercard, płatność przez portfele elektroniczne.

 5. Darczyńca przekazując darowiznę stałą wyraża zgodę na regularne, comiesięczne pobieranie przez Tpay kwoty pieniężnej, którą darczyńca sam określa. Kwota ta pobierana jest przez Tpay z karty płatniczej darczyńcy.

 6. Koszt całkowity realizacji płatności darowizny na rzecz Fundacji przez Tpay ponosi Fundacja.

 7. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera Regulamin Tpay  dostępny w serwisie www.tpay.com.

§4
Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że przekazane przez Użytkowników dane, w ramach wymienionych w niniejszym Regulaminie sposobów działania Serwisu, będą przetwarzane w związku z realizowanymi usługami
  oraz w celach związanych z rejestracją danego Użytkownika w Portalu.

 2. Korzystanie z Użytkownika z Serwisu jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych przez niego danych osobowych.

 3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Bezpiecznej Rodziny z siedzibą:
  Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk wpisana do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0001007794, NIP 5842828127, REGON 523908772. Kontakt w sprawie danych osobowych: iod@fcbr.org.pl.

 4. Administratorem danych w ramach usługi płatności darowizny na rzecz Fundacji za pośrednictwem Tpay jest właściciel serwisu www.tpay.com.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych, a także w celach kontaktowych oraz statystycznych realizowanych przez administratora danych.

 6. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 7. W razie wyrażenia przez podopiecznego Fundacji odrębnej zgody, dane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku będą udostępnione sponsorom Fundacji Centrum Bezpiecznej Rodziny w ich celach promocyjnych i reklamowych.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
  w celach związanych z prowadzeniem przez Fundację marketingu bezpośredniego.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie przedmiotowego żądania wysłanego na adres e-mail: iod@fcbr.org.pl.

 11. Przysługuje Pani/Panu prawo braku podania danych osobowych w przypadku realizacji przez nas usług objętych działaniem Serwisu z zastrzeżeniem, że w/w zgoda jest niezbędna dla prawidłowego działania Serwisu.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie.

 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.

 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji w serwisie.

 4. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.

 5. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z wyżej wymienionych form działalności.

 6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, bądź wyżej wymienionych  form działalności należy kierować pod adres e-mail: kontakt@fcbr.org.pl . Reklamacje rozpatrywane będą one w terminie 14 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

kontakt@fcbr.org.pl

tel. 587 746 232

AKTUALNOŚCI / AUDYCJE

Copyright 2022 • Fundacja Centrum Bezpiecznej Rodziny• All rights reserved