INFOLINIA: 587 746 232    Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail Fundacja Centrum Bezpiecznej Rodziny z siedzibą: Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk wpisana do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
    oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0001007794,, NIP 5842828127, REGON 523908772. Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności.

    Copyright 2023 • Prevent Care Sp. z o. o. • All rights reserved