INFOLINIA: 587 746 232

15 maja - Międzynarodowy Dzień Rodziny

Bliskie, serdeczne relacje z rodziną i krewnymi to podstawa szczęśliwego funkcjonowania każdego z nas. W fundacji „Centrum Bezpiecznej Rodziny” o tym wiemy. Dlatego Międzynarodowy Dzień Rodziny jest dla nas ważnym świętem. Amerykański pisarz Richard Paul Evans napisał, że ” Rodzina jest dla człowieka niczym płótno dla artysty. Przelewamy na nie nasze najwspanialsze marzenia. Kreślimy je często w sposób niedoskonały i nieudolny, ale wszyscy jesteśmy przecież zaledwie amatorami w sztuce życia. Jeśli jednak nie skupimy się na roztrząsaniu własnych pomyłek, z czasem powstają w ten sposób prawdziwe arcydzieła. Z czasem uczymy się także, że to nie piękno końcowego efektu godne jest najwyższej pochwały, lecz wysiłek, jaki wkłada się w jego malowanie.”

Według analizy Centrum Badania Opinii Społecznej, życie rodzinne wciąż jest dla większości Polaków najważniejsze. Rodzina złączona mocnymi więzami miłości, przyjaźni i zaufania jest jedną z najważniejszych wartości w życiu.

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. liczba rodzin w Polsce liczyła 10159,3 tys. i w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. była niższa o 813,2 tys. tj. 7,4%. W okresie międzyspisowym spadek liczby rodzin dotyczył głównie miast – w 2021 r. odnotowano spadek o 824,4 tys. (ponad 12%). Natomiast na wsi odnotowano niewielki wzrost liczby rodzin – nieco ponad 11 tys. (0,3%). Obserwowane w ostatnim spisie zwiększenie się liczby rodzin na wsi w stosunku do liczby rodzin z miast jest konsekwencją postępującego kierunku przemieszczeń ludności z miast na wieś, najczęściej do gmin podmiejskich skupionych wokół dużych miast.