INFOLINIA: 587 746 232

Senior,Couple,Relaxing,By,The,Sea,On,Sunny,Day

Pomagamy seniorom zachować jak najdłuższą aktywność

Senior,Couple,Relaxing,By,The,Sea,On,Sunny,Day

Wspieramy rozwój i edukację dzieci

Cooperation,Environment,Charity,Concept.,Nature,Support,volunteer,People,,Social.,Professional,Corporate

Jesteśmy miejscem współpracy i przestrzenią rozwoju

Cooperation,Environment,Charity,Concept.,Nature,Support,volunteer,People,,Social.,Professional,Corporate

Zapewniamy rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo rodziny

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Obowiązek informacyjnyAdministrator

danych osobowych

Fundacja Centrum Bezpiecznej Rodziny z siedzibą: Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk wpisana do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0001007794, NIP 5842828127, REGON 523908772

Dane kontaktowe

Kontakt w sprawie danych osobowych: iod@fcbr.org.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w zależności od wyrażonej zgody mogą być przetwarzane w celu:

 • realizacji celów statutowych Fundacji;

 • realizacji postanowień zawartych umów o współpracy;

 • prowadzenia postępowań rekrutacyjnych;

 • organizacji szkoleń edukacyjnych, konferencji, imprez masowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być:

 • zgoda na przetwarzanie danych;

 • realizacji postanowień zawartej umowy o współpracy;

 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych;

 • obowiązek prawny Fundacji;

 • ochrona Pana / Pani interesu prawnego.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w zależności od celu przetwarzania, przechowywane
i przetwarzane będą:

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 • do czasu wypełnienia celu przetwarzania danych osobowych;

 • do czasu realizacji postanowień umowy o współpracy;

 • do czasu wygaśnięcia prawa do zgłaszania roszczeń prawnych;

 • zgodnie z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych;

 • do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • podmiotom współpracującym z Fundacją w oparciu o udzieloną Fundacji zgodę na przetwarzanie danych osobowych m.in. świadczącym nam usługi bankowości, podwykonawcom świadczącym usługi IT, usługi rachunkowo-księgowe;

 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
  i ograniczenia przetwarzania;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  w celach związanych z prowadzeniem przez Fundację marketingu bezpośredniego;

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie przedmiotowego żądania wysłanego na adres e-mail: iod@fcbr.org.pl;

 • braku podania danych osobowych w przypadku realizacji przez Fundację usług wynikających z zawartej umowy o współpracy z zastrzeżeniem, że brak w/w zgody skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi przez Fundację, o ile dana usługa wymaga podania w/w danych.

Informacje o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu ich przetwarzania jest wymogiem obowiązujących przepisów prawa m.in. w formie poniższych aktów prawnych:

 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • Ustawa o rachunkowości;

 • Ustawa o działalności leczniczej;

 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta;

 • Kodeks pracy.MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

kontakt@fcbr.org.pl

tel. 587 746 232

AKTUALNOŚCI / AUDYCJE

Copyright 2022 • Fundacja Centrum Bezpiecznej Rodziny• All rights reserved