INFOLINIA: 587 746 232

Senior,Couple,Relaxing,By,The,Sea,On,Sunny,Day

Pomagamy seniorom zachować jak najdłuższą aktywność

Senior,Couple,Relaxing,By,The,Sea,On,Sunny,Day

Wspieramy rozwój i edukację dzieci

Cooperation,Environment,Charity,Concept.,Nature,Support,volunteer,People,,Social.,Professional,Corporate

Jesteśmy miejscem współpracy i przestrzenią rozwoju

Cooperation,Environment,Charity,Concept.,Nature,Support,volunteer,People,,Social.,Professional,Corporate

Zapewniamy rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo rodziny

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

NASZE PROJEKTY

Pomoc medyczna

Pomoc psychologiczna

ludzie

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych

Tryb życia w obecnych czasach, w tym zanieczyszczenie środowiska, nieprawidłowe odżywianie się, długotrwały stres, pośpiech, niska aktywność fizyczna, i nałogi powodują, że wiele osób dotyka spektrum chorób cywilizacyjnych, które można określić jako skutek uboczny postępu ostatnich dwudziestu lat. Program obejmuje spersonalizowane profile diagnostyczne dla podopiecznych Fundacji, ukierunkowane na wykrywanie najczęstszych chorób cywilizacyjnych, a w szczególności:
• indywidualny plan profilaktyki medycznej;
• dedykowane badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, radiologicznej
oraz czynnościowej, ustalane w zależności od wieku i płci podopiecznego;
• wykonanie badań w punktach diagnostycznych na terenie kraju
lub w miejscu pobytu podopiecznego;
• interpretację wyników przeprowadzonych badań diagnostycznych
wraz z zaleceniami na przyszłość.

Indywidualny opiekun medyczny

W sytuacji wystąpienia problemów zdrowotnych bardzo ważne jest uzyskanie skutecznej pomocy medycznej, na co w pierwszej kolejności wpływa właściwa organizacja świadczeń zdrowotnych. Dzięki pomocy Fundacji podopieczni posiadają zagwarantowaną stałą koordynację ich procesu leczenia, co usprawnia dostęp
do świadczeń zdrowotnych i wpływa na szybszy czas powrotu do zdrowia.
Za pośrednictwem Centrum Pomocy podopieczny uzyskuje:
• jeden numer kontaktowy, pod którym może uzyskać pomoc medyczną;
• dostęp do indywidualnego opiekuna medycznego odpowiadającego
za koordynację każdego etapu procesu diagnostycznego i leczniczego;
• indywidualny plan leczenia w placówkach ambulatoryjnych i szpitalnych,
w kraju i zagranicą;
• organizację drugiej opinii medycznej w zakresie weryfikacji stanu zdrowia podopiecznego.

Opieka Medyczna

Naszym podopiecznym organizujemy i pokrywamy koszty usług medycznych dostępnych w wybranych placówkach ambulatoryjnych i szpitalnych, w kraju i zagranicą, w zakresie:
• konsultacji lekarskich;
• konsultacji profesorskich;
• diagnostyki medycznej;
• opieki pielęgniarskiej;
• lekarskich wizyt domowych;
• transportu medycznego;
• hospitalizacji;
• zabiegów operacyjnych;
• rehabilitacji.

Profilaktyka zdrowia psychicznego

Zdrowie psychiczne jest podstawowym dobrem osobistym człowieka w każdym wieku i stanowi dobrostan, w którym każda osoba może realizować swój własny potencjał, potrafi poradzić sobie ze zwykłymi stresami życiowymi, może pracować wydajnie i owocnie oraz jest w stanie wnieść wkład w swoją społeczność. Prowadzimy działania mające na celu redukcję zagrożeń dla zdrowia psychicznego podopiecznych poprzez:
• identyfikację i prewencję w zakresie czynników ryzyka wpływających na osłabienie zdrowia psychicznego;
• budowanie odporności psychicznej w formie zdolności do reagowania na zdarzenia i stres w życiu codziennym;
• wzmacnianie czynników ochronnych wspierających radzenie sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych i zabezpieczających przed problemami psychicznymi.

Opieka psychologiczna

Naszym podopiecznym organizujemy i pokrywamy koszty diagnostyki
oraz opieki psychologicznej, psychiatrycznej, dostępnej w formie terapii indywidualnej i grupowej w wybranych placówkach i poradniach na terenie kraju
w zakresie leczenia:
• depresji;
• uzależnień;
• wypalenia zawodowego;
• zaburzeń rozwojowych;
• zaburzeń mowy;
• zaburzeń lękowych;
• zaburzeń osobowości;
• zaburzeń odżywiania się.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

kontakt@fcbr.org.pl

tel. 587 746 232

AKTUALNOŚCI / AUDYCJE

Copyright 2023 • Fundacja Centrum Bezpiecznej Rodziny• All rights reserved