INFOLINIA: 587 746 232

Profilaktyka zdrowia psychicznego w pracy

W dzisiejszym zabieganym świecie, w którym praca i życie prywatne często się łączą, zdrowie psychiczne stało się jednym z kluczowych elementów naszego codziennego dobrobytu. Już badania  prowadzone w 2015 roku na zlecenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wykazały, że stres związany z pracą był drugim najczęściej zgłaszanym problemem zdrowotnym wśród europejskich pracowników, co spowodowało absencje z powodu zwolnień lekarskich oszacowaną jako strata w gospodarce unijnej na poziomie około 136 mld euro rocznie. Ostatnia pandemia tylko zwiększyła poziom oddziaływania stresu wpływającego na pracowników. W 2021 roku Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Grupą ArteMis, organizatorzy ogólnopolskiej kampanii edukacyjno- -informacyjnej „Zrozum. Poczuj. Działaj!” zaprezentowali raport podsumowujący realizowane w ramach kampanii badanie: „Zdrowie psychiczne w środowisku pracy”. Badaniu podlegali pracownicy i pracodawcy. Wśród przyczyn powstawania i wzmacniania zaburzeń psychicznych u pracowników respondenci z grupy pracodawców wskazali przede wszystkim na: zbyt dużo stresu (80,5%), presję czasu (74%), nadmiar zadań (66,5%), zbyt duży nacisk przełożonych (54%). Dla wielu z nas praca stanowi znaczącą część naszego życia, dlatego też ważne jest, abyśmy zrozumieli, jakie czynniki wpływają na nasze zdrowie psychiczne w miejscu pracy i jak możemy je chronić.

Edukacja i świadomość

Pierwszym krokiem w profilaktyce zdrowia psychicznego jest edukacja i zrozumienie, czym jest zdrowie psychiczne oraz jakie czynniki mogą je wpływać. Fundacja Centrum Bezpiecznej Rodziny zachęca pracodawców i pracowników do organizowania szkoleń i warsztatów, które pomagają zrozumieć podstawy zdrowia psychicznego oraz identyfikować objawy problemów psychicznych u siebie i innych.

Tworzenie zdrowych relacji w pracy

Relacje z innymi ludźmi w miejscu pracy mają ogromne znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego. Wspieramy pracodawców i pracowników w działaniach ukierunkowanych na budowanie pozytywnych relacji z kolegami i przełożonymi oraz na rozwiązywanie konfliktów w sposób konstruktywny.

Zrównoważony styl życia

Zdrowie psychiczne jest ściśle powiązane ze zdrowym stylem życia. Porozmawiamy o znaczeniu regularnej aktywności fizycznej, zdrowej diety, snu i odpoczynku, które są kluczowe dla naszego samopoczucia.

Zarządzanie stresem

Stres to częsty towarzysz życia zawodowego. Przedstawimy techniki zarządzania stresem, które pomagają nam utrzymać spokój w trudnych sytuacjach.

Tworzenie przyjaznego środowiska pracy

Nasza Fundacja zachęca pracodawców do tworzenia przyjaznych środowisk pracy, które wspierają zdrowie psychiczne pracowników. Omówimy, jakie kroki można podjąć, aby stworzyć miejsce pracy wolne od nadmiernego stresu i presji.

Rozpoznawanie i pomaganie w problemach psychicznych

Nie zawsze jesteśmy w stanie uniknąć problemów psychicznych, ale możemy nauczyć się rozpoznawać ich objawy i oferować wsparcie kolegom lub pracownikom. Przedstawimy praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak rozmawiać z osobą, która może potrzebować pomocy.

Profilaktyka zdrowia psychicznego w pracy to ważny temat, który dotyczy nas wszystkich. Dbając o siebie i innych w miejscu pracy, możemy przyczynić się do stworzenia bardziej zdrowego i przyjaznego środowiska zawodowego. Fundacja Centrum Bezpiecznej Rodziny zachęca do działania i wspierania inicjatyw mających na celu poprawę zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Pamiętajmy, że nasze zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne, a profilaktyka może zapobiec wielu problemom psychicznym i poprawić jakość naszego życia zawodowego i prywatnego.