INFOLINIA: 587 746 232

Nowe przepisy ustawy o pomocy społecznej otwierają drzwi dla większego wsparcia seniorów.

Od 1 listopada 2023 roku, na mocy nowych przepisów ustawy o pomocy społecznej, sąsiedzi osób starszych będą mogli otrzymać wynagrodzenie za świadczenie pomocy. Ta zmiana prawna ma kluczowe znaczenie dla naszych podopiecznych, otwierając nowe możliwości wsparcia i opieki w ich codziennym życiu.

Fundacja Centrum Bezpiecznej Rodziny angażuje się w poprawę jakości życia seniorów, a nowe przepisy stanowią istotny krok naprzód w zapewnianiu kompleksowej troski o naszych seniorów. W ramach nowego prawa, sąsiedzi osób starszych będą mogli regularnie otrzymywać wynagrodzenie za świadczenie różnorodnych usług, takich jak zakupy spożywcze, pomoc w czynnościach domowych, czy towarzyszenie seniorom podczas codziennych aktywności.

Usługi sąsiedzkie są skierowane bezpośrednio do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych powodów nie mogą zaspokoić swoich podstawowych potrzeb i wymagają wsparcia innych osób. W praktyce z usług sąsiedzkich mogą skorzystać osoby niebędące w związku małżeńskim, samotnie prowadzące własne gospodarstwo domowe, o ile nie posiadają bliskich krewnych, którzy są w stanie zapewnić im odpowiednią opiekę i wsparcie. Warto jednak zaznaczyć, że zakres beneficjentów usług sąsiedzkich może być dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz wymagań lokalnych społeczności.

Ta inicjatywa ma na celu nie tylko zwiększenie wsparcia dla seniorów, ale także budowanie silniejszych więzi społecznościowych. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych pomocą do aktywnego udziału w procesie wspierania naszych starszych sąsiadów. Każdy gest dobroci i troski przyczynia się do budowania bardziej empatycznej i solidarnej społeczności.

Nasza Fundacja zapewnia pełne wsparcie i informacje dla osób zainteresowanych korzystaniem z nowych przepisów oraz dla tych, którzy chcą świadczyć pomoc naszym seniorom. Wierzymy, że ta nowa zmiana prawa przyniesie pozytywne skutki i przyczyni się do budowy bardziej opiekuńczego i przyjaznego otoczenia dla nas wszystkich.